Xerrada sobre 'Prevenció d'accidents i seguretat domèstica' al Genovés

Serveis socials, juntament amb l'associació d'Ames de Casa i l'associació de Jubilats, van realitzar una xerrada ahir 13 de novembre a les 17.30h al local de les Ames de Casa.

La xerrada va tractar sobre: Prevenció d'accidents i seguretat domèstica

Les persones majors estan especialment exposades a la possibilitat de sofrir accidents a la llar. Les caigudes són la forma més freqüent d'accident en les persones majors i representen a més a més la principal causa de mort accidental en aquest grup d'edat. Els accidents més comuns són les caigudes, les intoxicacions i les cremades.

En la xerrada es va intentar abordar els consells pràctics sobre les precaucions que deuen adoptar les persones majors per prevenir els diferents tipus d'accidents que es poden produir en l'entorn de la seua llar.

Gràcies a tos per la vostra assistència!!