La Federació d'Associacions de Veïns demana una poda urgent de moltes palmeres a Elx

La Federació d'Associacions de Veïns demana una poda urgent de moltes palmeres per la brutícia i els riscos a la seguretat que generen

Des de la Federació d'Associacions de Veïns, considerem que el nostre palmerar és un dels béns més importants, considerat Patrimoni de la Humanitat, al qual es pot obtenir molts beneficis paisatgístics, ambientals, socials i turístics.

Lluny d'un correcte manteniment d'aquest, en l'actualitat, en nombroses zones de la nostra ciutat, veiem com la major part de les nostres palmeres no tenen poda tant de dates com de ramaje. En alguns casos es porten més d'un any sense poda, per la qual cosa els dàtils madurs i palmes cauen d'un any a l'altre a terra, així com l'excessiu creixement dels fillols.

Això està generant dos problemes fonamentals:

El primer d'imatge i brutícia, tots els dies estan caient al sòl per estar molt madurs i per tant estan embrutant el pavimentat deixant unes taques molt difícils de traure i sent un incordi per als vianants.

El segon és de seguretat, en moltes zones en cruïlles i interseccions i sobretot en les rondes, les palmeres plantades als marges estan obstaculitzant la visió dels vehicles que han de canviar de carril directament per no topar-se amb les rames e fillols. Així mateix, per als vianants moltes vegades cal tenir cura de no punxar -se amb alguna palmera ja que aquestes ocupen gairebé tota l'acera.

Reclamem molta previsió per realitzar aquesta poda a temps i no haver de sofrir aquest tipus de conseqüències negatives a la Regidoria de Palmeral i Parcs i Jardins, ja que ara mateix en moltes zones aquesta falta de poda dificulta el trànsit tant de persones com de vehicles per certes àrees de la nostra ciutat.

Aquesta falta d'atenció és generalitzada, però podríem destacar la Ronda Nord com la Ronda Sud, les zones de polígons industrials així com zones residencials com la del Toscar, Carrús Aquest i l'Avinguda de la Llibertat, afegint també gairebé tots els nuclis urbans de les pedanies.

Des de la Federació d'Associacions de Veïns també ens posem a disposició de l'Ajuntament per organitzar o desenvolupar qualsevol tipus de voluntariat o col·laboració per a la poda de palmeres, en concret de les de poca altura, així com l'augment dels recursos tècnics i humans per a aquesta labor.