Inauguració del nou local per al desenvolupament del Programa d'Itineraris Integrats a Santa Pola

El 6 d'octubre s'ha inaugurat la seu on es desenvolupa el Programa d'Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral de l'Ajuntament de Santa Pola, adscrit a la regidoria d'Acció Social. Aquest programa està subvencionat pel Fondo Social Europeu i la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació i afavorir la inclusió activa i igualtat d'oportunitats, a través d'itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral. 

Aquest programa s'emmarca com un Servei Especialitzat dins dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Pola, les actuacions del qual s'han vingut desenvolupant al llarg del present any al Centre Cívic de Santa Pola. Un dels motius d'aquesta inauguració és donar a conèixer el servei que s'està prestant en una seu pròpia situada al carrer Gabriel Miró, 65 (darrere de la farmàcia), on se seguiran desenvolupant les següents línies d'actuació:

- Àrea Psicosocial: abordant de manera personalitzada les dificultats personals mitjançant l'adquisició d'eines de maneig de l'estrès, autocontrol, motivació, canvi d'actitud per a millorar la competencia professional i l'accés a l'ocupació.
- Àrea Formativa: comprèn l'assessorament sobre formació, alfabetització digital i el desenvolupament de competències bàsiques, de conducta i /o funcionals o tècniques per a millorar l'ocupació
- Àrea Laboral: abordant un diagnòstic i orientació laboral, prospecció i intermediació laboral i/o suport a l'ocupació.

Fins a li data s'han atès a un total de 230 participants que han participat tant en actuacions grupals com a individuals, i s'han desenvolupat un Curs de Manipulació d'Aliments i Higiene Alimentària, un Curs d'Informàtica Bàsica, dos Cursos d'Alfabetització Digital, un Curs d'Inglés Bàsic, un Curs d'Inglés aplicat a l'Hostaleria i tres edicions del Taller d'Habilitats en la Cerca d'Ocupació, tot açò per a millorar la competència professional dels participants i afavorir l'accés al mercat de treball. Amb una inserció laboral de 75 participants.

Per a aquest últim trimestre s'ha previst realitzar un Curs de Manipulació d'Aliments i Higiene Alimentària, un Curs d'Inglés d'Atenció al Públic, dos cursos d'Alfabetització Digital, dues xarrades sobre “Igualtat entre Dones i Homes” en col·laboració amb la Regidoria d'Igualtat, una xarrada informativa “Ajuda a domicili i possibles eixides professionals a partir de l'1/01/2018” i una nova edició del Taller d'Habilitats en la Cerca d'Ocupació, entre altres actuacions.