Les mesures preses en gestió de residus milloren la situació dels ecoparcs de Santa Pola

  • Abans
    Abans
  • Després
    Després

La Regidoria de Sostenibilitat, a càrrec de l’àrea d’Ecoparcs, ha destacat la millora de les condicions de neteja i ordre als punts nets de la localitat durant els últims mesos.

Des de la regidoria encapçalada per Alejandro Escalada, s’ha manifestat satisfacció pel treball realitzat després de la contractació d’una empresa autoritzada per Conselleria i encarregada del transport i valorització dels residus domèstics, que són dipositats als dos punts nets amb els quals compta Santa Pola, ubicats al Polígon Industrial IN2 i l’avinguda Albacete.

Així mateix, es pot destacar la labor exercida pels operaris de cada punt net, dos treballadors, un com a personal laboral de l’Ajuntament i un altre en col·laboració social.

La imatge actual contrasta amb la situació inicial d’acumulació de residus sense classificar i desordre. S’ha aconseguit mantenir l’ordre i la separació dels distints residus als contenidors, casetes i apartats habilitats, correctament senyalitzats mitjançant cartells.

Respecte a l’eliminació de residus, runes i utensilis per part d’Urbaser, el problema més gros resideix en l’alt cost del transport de matalassos i la dificultat per a eliminar-los, raó per la qual poden arribar a acumular-se gran quantitat d’ells a les instal·lacions municipals, un problema en el qual s’està treballant per a trobar una solució.

A pesar de les notables millores, segueix sent necessari posar ordre als ecoparcs en l’àmbit administratiu. Fins el moment mai s’ha dut a terme un programa per a això, ja que no existeix cap ordenança municipal que regule el seu ús, un tema que s’ha tractat amb l’oposició en Junta de Govern Local. Per aquesta raó, des de la Regidoria de Sostenibilitat es treballa per aprovar una ordenança reguladora al mes de novembre, que puga entrar en vigor en 2018.

L’Ajuntament de Santa Pola recorda que el servei de recollida gratuïta d’utensilis a domicili, proporcionat per Urbaser, l’empresa responsable del servei de neteja, continua disponible per a la ciutadania previ avís al telèfon 966 693 955.