Els instituts públics de Canals i l’alcaldia es reuneixen per a parlar del Programa d’Aula Compartida

El passat dimarts dia 5, es va dur a terme una reunió a les dependències de l’Ajuntament entre els directors dels instituts Francesc Gil i Sivera Font de Canals i l’alcalde i regidor d’Educació, Ricardo Requena. El tema a tractar va ser el Programa d’Aula Compartida (PAC), un projecte que s’emmarca dins del Pla d’Actuació de Millora de la Conselleria d’Educació.

En concret, el PAC es tracta d’un programa d’atenció a la diversitat i inclusió educativa, dirigit a l’alumnat en risc d’exclusió social matriculat als centres d’educació secundària obligatòria, que presenta conductes disruptives, dificultats d’adaptació al medi escolar i tendència a l’absentisme escolar crònic o a l’abandonament escolar.

Les converses entre els responsables es varen dirigir cap a la millor manera d’adherir-se a aquest projecte, els objectius del qual son reduir l’absentisme amb una oferta educativa diversa, previndre l’abandonament escolar, fomentar la integració socioeducativa de l’alumne i crear un entorn de cooperació, entre moltes altres. Aquesta proposta es duria a terme en els propis centres educatius durant l’horari escolar, i estaria especialment dirigida als alumnes de 2n d’ESO.

Tant Manuel García, director de l’IES Sivera Font, com Agustí Sauco, director de l’IES Francesc Gil, valoren “molt positivament la disposició de l’Ajuntament per haver-se oferit a col·laborar amb el centres educatius des d’un primer moment”.