Cartes dels lectors

Vicent Luna i Sirera
Agustí Pastor i Francés
Jesús March Ramos
Carlos Gisbert,
Toni Francés,
Vicent Luna i Sirera
Estefania Blanes,
Partit Popular Cocentaina
Andreu Cañadas Cuadrado
Agustí Pastor i Francés
Néstor Banderas Navarro
Miquel Puig
Fonèvol
Enric Tarrida
Isabel Vallet
Alexandre Santos-juanes
Alexandre Santos-Juanes
Josep Ribera i Condomina
Rafael Benavent
Adrià Jaén i Cuenca
Mercedes Núñez Mora
Sergi Cremades